Misyonu;
Çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik teori ve uygulamalar ışığında, sağlık profesyonellerinin uygulamalarını kolaylaştıracak ara eleman olarak fizik tedavi teknikerlerinin yetiştirilmesini sağlamaktır.

 

Vizyonu;

Fizyoterapi bölümünün hedefi, evrensel standartlara uygun eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapan ulusal ve uluslararası ölçekte etkin bir akademik birim olmaktır

Etiket: Misyon ve Vizyon